domingo, 11 de outubro de 2015

Inicio do curso MOOC Seguridade TIC e menores de idade para educadores


 Considerades que estamos preparados para “educar” e acompañar aos nosos menores no uso das TIC (tecnoloxías da información e da comunicación) e Internet?

"Educar, educa a familia", é un dito que cada vez se escoita máis entre nais, pais, educadoras e educadores... Non obstante, no ámbito tecnolóxico, principalmente en zonas rurais, como a zona na que se atopa o noso centro educativo, en ocasións algún alumnado so ten acceso a recursos conectados a través de Internet nas aulas, considero que o profesorado ten moitas tarefas pendentes para educar ao alumnado e acompañalo no uso das TIC e Internet, para o que require dun coñecemento e formación específicos para abordar dita tarefa.


Son escasas as actividades de formación dirixidas ás familias relacionadas coa prevención dos riscos que pode supor a navegación na rede ou o uso de recursos tecnolóxicos e, en cambio, nos centros educativos constitúe un contido que cada curso escolar se programa e se conta con especialistas que transmiten ao alumnado e, nalgunhas ocasións ás escasas familias participantes, as principais formas de prevención dos posibles riscos e o modo de resolver os problemas que se poden atopar os menores nos espacios que comezan a frecuentar, principalmente cara a finais da etapa de Primaria. 

Considero que é unha labor das familias e do profesorado levar a cabo esta educación dos nosos fillos e fillas/alumnos e alumnas.

#SeguridadTICmenores
https://twitter.com/hashtag/seguridadticmenores 

venres, 25 de setembro de 2015

Traballando a CONVIVENCIA

Outro curso máis contaremos coa colaboración de expertos do PLAN DIRECTOR PARA A CONVIVENCIA E A MELLORA DA SEGURIDADE NOS CENTROS EDUCATIVOS
Concretamente, aboradaremos os seguintes temas:

- INTERNET E REDES SOCIAIS: 9 de outubro (alumnado de 5º e 6º Primaria) e 24 de maio (familias e profesorado).

- VIOLENCIA SOBRE A MULLER E DISCRIMINACIÓN: 24 de novembro (alumnado de 5º e 6º Primaria).

- ACOSO ESCOLAR: pendente da data de celebración.

+ INFO

mércores, 16 de setembro de 2015

BECAS ACNEAE

ATA O 30 DE SETEMBRO (INCLUSIVE) ESTÁ ABERTO O PRAZO PARA SOLICITAR AS BECAS PARA O ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO.

Información da convocatoria 2015/2016.

SOLICITUDE

Unha vez realizada a solicitude, deberá entregarse no colexio á Xefa do Departamento do Orientación para a súa tramitación.

luns, 9 de febreiro de 2015

Este curso 2014/2015 o noso  centro atópase en Contratos-Programa nas modalidades:

Programa de reforzo, orientación e apoio (PROA): modalidade de acompañamento fóra do horario lectivo. Lévase a cabo os luns e mércores en horario de 16.00h a 18.00h.

- Mellora da convivencia nos centros e da prevención do abandono temperán e do absentismo escola. Nesta iniciativa engadiuse ao equipo de mediación do colexio, co que contamos desde hai cinco cursos.

Camiño da diversidade