luns, 9 de febreiro de 2015

Este curso 2014/2015 o noso  centro atópase en Contratos-Programa nas modalidades:

Programa de reforzo, orientación e apoio (PROA): modalidade de acompañamento fóra do horario lectivo. Lévase a cabo os luns e mércores en horario de 16.00h a 18.00h.

- Mellora da convivencia nos centros e da prevención do abandono temperán e do absentismo escola. Nesta iniciativa engadiuse ao equipo de mediación do colexio, co que contamos desde hai cinco cursos.

Camiño da diversidade