sábado, 28 de maio de 2022

Bolsas para acneae

O prazo para presentar no colexio a solicitude de Bolsa para alumnado con necesidade específica de apoio educativo está aberto dende o 19 de maio ata o 30 de setembro. 

+ Información: web do Ministerio

Ou chamando á orientadora:

Cela:     886 15 11 13

Beluso: 886 15 11 14

Alumnado beneficiario:

A) O alumnado que presenta necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade, trastorno grave de conduta, ou trastorno grave da comunicación e da linguaxe asociado a necesidades educativas especiais poderá obter as axudas ou subsidios a que se refiren os apartados a) e b) do artigo 1, para o que deberá reunir os seguintes requisitos: 

1. Ter cumpridos dous anos de idade a 31 de decembro de 2021. 

2. Estar escolarizado en centro específico, en unidade de educación especial de centro ordinario o en centro ordinario que escolarice alumnado que presenta necesidades educativas especiais. 

3. Estar cursando algún dos seguintes niveis educativos (entre outros):

a) Educación Infantil. 

b) Educación Primaria. 

4. Acreditar a necesidade específica de apoio educativo mediante: 

- Certificado de discapacidade de, polo menos, o 33 por cento no caso de alumnado con discapacidade.

- Certificado dun equipo de valoración e orientación dun centro base do Instituto de Maiores e de Servizos Sociais ou órgano correspondente da comunidade autónoma ou certificado dun equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou do departamento de orientación dependente da administración educativa correspondente, no caso de alumnado con trastorno grave de conduta ou trastorno grave da comunicación e da linguaxe asociado a necesidades educativas especiais. 

5. Ademais, para obter o subsidio requirirase ser membro de familia numerosa de calquera categoría, de acordo coa normativa vixente a con data do 31 de decembro de 2021. 

B) O alumnado con TEA (Trastorno do espectro autista) non incluídos na letra A) anterior poderán obter as axudas ou subsidios a que se refiren os apartados a) e b) do artigo 1 desta convocatoria, para o que deberán reunir os requisitos exixidos nos apartados 1, 2 e 3 anteriores, aportar certificado médico expedido polos servizos de saúde sostidos con fondos públicos e acreditar a necesidade específica de apoio educativo mediante certificado dun equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou do departamento de orientación dependentes da administración educativa correspondente. 

Alumnado de altas capacidades:

Requisitos: 

1. Presentar necesidade específica de apoio educativo asociada a alta capacidade intelectual sempre que dita necesidade fora acreditada mediante certificado dun equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou do departamento de orientación dependente da administración educativa correspondente. 

2. Ter cumpridos seis anos de idade a 31 de decembro de 2022.

3. Estar cursando algún dos seguintes niveis educativos (entre outros):

Educación Primaria.

UMBRAIS DE RENDA FAMILIAR:

Familias dun membro: 11.937,00 euros 

Familias de dous membros: 19.444,00 euros 

Familias de tres membros: 25.534,00 euros 

Familias de cuatro membros: 30.287,00 euros 

Familias de cinco membros: 34.370,00 euros 

Familias de seis membros: 38.313,00 euros 

Familias de siete membros: 42.041,00 euros 

Familias de ocho membros: 45.744,00 euros

A partir do oitavo membro engadiranse 3.672 euros por cada novo membro computable da familia.


venres, 20 de maio de 2022

Charla para as familias: 24 de maio ás 17h

Se es mamá, papá, avó, avoa, tía... de alumnado do colexio, podes asistir á charla para familias sobre USO E RISCO DAS TECNOLOXÍAS.

Terá lugar o martes 24 de maio ás 17h no colexio Beluso organizada pola Asociación Érguete. Agardámoste!
luns, 9 de maio de 2022

Cara unha educación consciente.

Este mércores, 11 de maio, ás 19:30h estades invitados a escoitar a Gloria Fontán no seu relatorio Cara unha educación consciente


 

domingo, 1 de maio de 2022

2 de maio: día contra o acoso escolar

Para conmemorar esta data, no colexio de Beluso fixemos unha cadea contra o acoso escolar e no colexio de Cela demos voz aos carteis que transmiten o valor da amizade.


Queres aprender o himno "Se buscan valientes" en lingua de signos? Aquí o tes: